Om Säkra

Säkra fokuserar på compliance och regelefterlevnad

Konsolideringen på förmedlarmarknaden ställer större interna krav på regelefterlevnad. Säkras omorganisation kommer innebära att man går från att ha över 50 rådgivningstillstånd till 1 tillstånd 2021 och regelefterlevnad står ständigt på agendan.

– Genom frekventa kunskapsuppdateringar, ökade stickprovskontroller, stort kollegialt ansvar och en striktare produktstyrning har Säkra byggt en ännu starkare och mer kundorienterad organisation, säger Eva Pantzar Waage, VD och Koncernchef på Säkra.

Säkra påbörjade ett mycket stort complianceprojekt i samband med att Adelis gick in som huvudägare. Tidigt i processen valde Säkra bland annat att implementera en striktare produktstyrning med förbud kring vissa produkttyper för de rådgivare som arbetar med investeringsrådgivning.

Inom Säkra är vi medvetna om att den mer strikta produktstyrningen inte passar den affärsmodell som vissa förmedlare har. Men vi har vägt detta mot risken att förmedla för mycket komplexa produkter och anser att vi har valt helt rätt väg.

– Vi bygger ett nytt Säkra med tydligare värdegrund, högre ambitionsnivå och ständigt kunden i fokus. Då gäller det att vi vågar bygga på rätt sätt, med rätt produkter och med rätt medarbetare redan från grunden, säger Eva Pantzar Waage.

Säkra är mitt i en omorganisation där man går från att vara en franchiseorganisation till att ha tre ben; franchise, delägda bolag och helägda bolag. Omställningen gör att alla bolag som verkar som partners inom Säkra går in i Säkra AB och därmed går Säkra från att ha över 50 rådgivningstillstånd till 1 tillstånd 2021. Gällande franchisetagarna så behåller de som tidigare det lokala tillståndet.

Eva Pantzar Waage menar att löpande utbildningar och information som systematiskt höjer kunskapsnivån också ökar förståelsen för de utökade compliancekraven. Något som måste till för att vidareutveckla förtroendet för branschen höja statusen för det komplexa rådgivningsarbete förmedlare utför.

Utöver Säkras interna compliance officer Pontus André har man, för att säkerställa en professionell genomlysning av alla juridiska enheter, tagit hjälp av Viveka Strangert som är en av branschens främsta experter inom regelefterlevnad. De flesta känner igen Viveka Strangert som tidigare chef för regelefterlevnad på Swedbank.

– Pontus gör ett fantastiskt jobb och har varit en klippa i vår complianceresa. Viveka har en stor yrkesskicklighet och är samtidigt helt orädd när det gäller att vända på varje sten, lyfta fram och konfrontera vid minsta kryphål eller frågetecken inom regelefterlevnad. För oss är det ett ovärderligt stöd, säger Eva Pantzar Waage.

För ytterligare information kontakta

Eva Pantzar Waage
VD och Koncernchef, Säkra AB
0708-87 62 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 250 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.

Säkra använder kakor (cookies) på sakra.se för att samla in statistik om webbplatsen.