• Start
  • Artiklar
  • Marknadskommentar december: Fortsatt tillväxt att vänta under 2022

Marknadskommentar december: Fortsatt tillväxt att vänta under 2022

Vi närmar oss årsskiftet och kan summera ett mycket gynnsamt börsår till följd av en stark ekonomisk återhämtning globalt och stigande bolagsvinster. Med historiskt höga värderingar på börsen är frågan vilken utveckling vi kan vänta under 2022?

Än är inte året slut, men det har lite mot alla odds varit ett extremt bra börsår, där ett globalt aktieindex stigit med cirka 30 procent. Förklaringen ligger i att den globala ekonomin återhämtat sig starkt och bolagsvinsterna stigit mer än väntat, mycket till följd av alla de stimulanser som pumpats ut världen över för att motverka de ekonomiska effekterna från covid-pandemin. Samtidigt verkar det finnas en till synes obegränsad riskvilja bland placerare.

Covid lamslog stora delar av den globala ekonomin under 2020, och global BNP föll med 3,4 procent, med euroregionen som en av de stora förlorarna med en negativ tillväxt på hela 6,5 procent. Men framtagandet av vaccin under slutet av fjolåret ledde till att världen återigen kunde öppna upp och de ekonomiska hjulen började snurra allt snabbare. Enligt OECD:s senaste prognos väntas den globala tillväxten i år landa på starka 5,6 procent, och nästa år väntas en uppgång på 4,5 procent vilket också är klart över den långsiktiga trenden.

I takt med att ekonomin stärks och efterfrågan ökar väntas arbetslösheten globalt falla från drygt 7 procent i år till 6,2 procent under 2022 för att sedan fortsätta ned till 5,5 procent 2023. Återhämtningen och den starka arbetsmarknaden väntas medföra att inflationen ligger på en betydligt högre nivå än vi sett det senaste decenniet. Nästa år säger OECD:s analytiker att den globala inflationen når 4,2 procent för att sedan falla till 3,0 procent. Det är dock klart högre än det senaste decenniet då vi generellt haft en inflation på 1,5–2,0 procent. Den senaste tidens statistik från USA bekräftar trenden, där nya arbetssökande ligger på den lägsta nivån sedan 1968 och inflationen är den högsta som uppmätts på 39 år.

Värderingen har stigit

Börsuppgången medför att börsen nu värderas på klart högre nivåer än historiskt. Sätter vi till exempel det samlade börsvärdet i relation till bolagsvinsterna det senaste decenniet, visar det idag en nivå på 39,5 för den amerikanska aktiemarknaden. Endast en gång i historien har vi varit på motsvarande nivå, vid årsskiftet 1999/2000 då tron på IT- och telekomaktier hade tagit börsen till extrema höjder. Men tar vi med den aktuella räntenivån i kalkylen blir bilden något annorlunda, då sticker nämligen inte värderingen av USA-börsen ut nämnvärt satt i ett historiskt perspektiv. Det är dyrare än vad det var för ett år sedan men det är inte alls avskräckande.

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är vinsttillväxten i börsbolagen, vilka överraskat positivt och fungerat som en viktig drivkraft för aktiemarknaden. Det får ofta också en tydligt psykologisk inverkan vilket gör att placerare i goda tider är beredda att betala mer för varje vinstkrona (det omvända gäller tyvärr också när vinsterna överraskar negativt). I dagsläget pekar prognoserna på en global vinsttillväxt på mellan 5 och 10 procent under kommande år, vilket teoretiskt innebär att om värderingen av varje vinstkrona är oförändrad och vinsterna stiger som väntat så är det en form av bas för vad marknaden förväntar sig för börsutveckling. Sammanställer vi prognoserna från de största bankerna och finansinstituten är det också precis där vi landar, med en förväntad börsuppgång i nivå med den globala vinsttillväxten, analytikerna säger att 6–7 procents uppgång ligger i korten. Det är också i linje med den historiska genomsnittliga uppgången på aktiemarknaden.

Never cross a river because it is on average 4-feet deep

Så frågan är om börsen kommer att gå upp med 6–7 procent under 2022 och är det rätt att räkna med en sådan uppgång varje år? Att man ska kunna göra sådana exakta förutsägelser bygger på att man har all information tillgänglig och att allt sedan utvecklas precis enligt plan, men så är det sällan och många faktorer kan påverka utvecklingen. Och tur är väl det, om allt i livet var bestämt redan innan det hänt vore kanske inte ett helt lockande scenario. Vi nöjer oss att med att säga att det fortfarande finns förutsättningar för en bra marknadsutveckling, men att det gäller att ha koll på faktorer som kan vrida utvecklingen åt ena eller andra hållet där riskerna just nu framför allt handlar om covid, inflation, och geopolitiska händelser såsom en eskalerande konflikt i Ukraina.

I detta sammanhang kan det för övrigt vara värt att ha det klassiska citatet ”Never cross a river because it is on average 4-feet deep” i åtanke. För på samma sätt som det genomsnittliga djupet av en flod säger väldigt lite om dina möjligheter att ta dig över till andra sidan, så betyder den genomsnittliga börsutvecklingen väldigt lite om potentialen enskilda år. På något sätt styrs vi i vår tanke från den genomsnittliga avkastningen på aktiemarknaden, och tänker oss att det är runt den nivån vi ska förvänta oss att våra pengar växer. Men det är inte särskilt ofta som börsen stiger med exakt 8 procent och inte ens att vi hamnar i spannet 0–10 procent, även om det kan vara en rimlig förväntad avkastning sett över längre tidsperioder.

Genom åren kan konstateras att i ungefär 15 procent av fallen hamnar avkastningen på den amerikanska börsen (där vi har bäst statistikunderlag) i ”normalspannet” 0–10 procent. Men närmare 45 procent av börsåren slutar med en uppgång på 10–30 procent, och hela 25 procent av fallen slutar med att börsen fallit med upp till 20 procent. Faktiskt är det i princip lika vanligt att börsen antingen stiger med minst 30 procent eller faller med mer än 20 procent som att vi landar i normalspannet.

Slutsatsen är att man inte ska stirra sig blind på enskilda år eller händelser, utan skapa en portfölj där risken och möjligheterna över längre tidsperioder matchar dina specifika förutsättningar. Att det sedan finns så många okända variabler som kan påverka utvecklingen utifrån ett grundscenario får vi se som en intressant utmaning och en möjlighet att skapa mervärde i portföljerna.

För mer information

Vi kommer löpande att återkomma med fler kommentarer av faktorer som vi anser är av betydelse för att belysa skeendena på de finansiella marknaderna och hjälpa våra kunder.

Har du frågor om din situation ber vi dig att kontakta din Säkrarådgivare.

Senaste artiklar

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra har drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 300 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen och Insuresec samt är registrerade hos Bolagsverket.