Säkra i Stockholm, Birger Jarlsgatan 2

Vi bedriver investeringsrådgivning om fondandelar & försäkringsförmedling. Företaget har tillstånd för olycksfalls- och sjukförsäkring samt all typ av livförsäkring.

För rådgivning vid pensionering, antingen vid uppnådd pensionsålder eller vid avgångspensionering finns mångårig erfarenhet.

Vi hjälper gärna till med försäkring vid utlandstjänst eller flytt utomlands.

Säkra Stockholm Solna AB. Org.nr: 556851-4144
stockholm.solna@sakra.se

Birger Jarlsgatan 2, plan 5, 114 34 Stockholm
Telefon: 08-505 65 203

1 User(s):

Medarbetare    
Jan Fors
Jan Fors
  • Förmedlare Liv
  • Fondförmedlare
  • Finansiell rådgivare
08-505 65 203
070-699 89 33
...

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.