Tydliga och Säkra fördjupar samarbetet

Idag har Säkra och Tydliga förvärvat återstående aktier i United Securities AB.
Nu tar förmedlarkollektiven Säkra och Tydliga tillsammans taktpinnen i United Securities AB med ett 50% ägande vardera.
Transaktionen kräver sedvanligt godkännande av Finansinspektionen.

Ägandet i United Securities AB (US)

Tydliga har sedan tidigare tecknat avtal om att förvärva Hjertas aktier (39%) i United Securities AB. Idag har Säkra och Tydliga beslutat att ta nästa steg i sitt samarbete genom att köpa upp resterande ägarandelar från övriga aktieägare.

Det innebär att Säkra och Tydliga kommer att äga 50% vardera i United Securities AB och kommer att driva verksamheten framåt i syfte att vidareutveckla en redan idag mycket väl fungerande verksamhet.

Nu kommer US att ha två enade förmedlarkollektiv i ryggen, vilka tillsammans har ca 350 rådgivare i sina nätverk.

– Vi har under flera år utvecklat Säkra för att ta position på den förändrade marknaden och ser detta samarbete som en möjlighet att ta ett ytterligare offensivt steg framåt och som kommer att vara till gagn för våra kunder, säger Peeter Putsep, styrelseordförande i Säkra AB.

– Tydliga och Säkra är organisationer som bägge värnar förmedlaren som entreprenör. Tillsammans skapar vi en plattform som på flera områden kan utmana och till och med vara ledande på marknaden, säger Björn Amb, styrelseordförande i Tydliga.

Fördjupat samarbete

Samarbetet runt värdepappersbolaget skapar stora synergier avseende bra kapitalförvaltningslösningar och är en viktig komponent för att ge förmedlarna i de båda organisationerna en bra plattform när IDD införs i oktober 2018.

Tydliga och Säkra ser det fördjupade samarbetet som ett viktigt första steg i att hitta fler samarbeten som mycket väl kan omfatta även IT, compliance, robotrådgivning, premiecentral, stiftelse, försäkringslösningar och upphandlingar.

För ytterligare information kontakta

Peter Uvelid
076-830 20 17
VD, Säkra      

Peeter Pütsep
070-949 09 45
Styrelseordförande, Säkra

Thomas Fjällström
070 583 61 01   
VD, Tydliga   

Björn Amb
070- 872 73 72
Styrelseordförande, Tydliga

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.