Säkra bygger ut sitt kontorsnät i Växjö

Med förmedlarna Anders Brännström och Mårten Lundberg i spetsen inledde Säkra det nya året med att öppna ett nytt kontor på den viktiga försäkringsorten Växjö. Förmedlarna kommer närmast från Provins Insurance och är verksamma inom både Liv- och Sakförmedling.

Läs mer...

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.