Tjänsteutbud

Säkra har utöver egen specialistkompetens mycket god kontakt med specialister hos de kommunala försäkringsgivarna samt administratörer, avtalsspecialister och jurister hos SKL och andra arbetsgivarorganisationer.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Upphandlingshjälp för pensionsadministration och försäkring
  • Rådgivningsuppdrag till både arbetsgivaren och anställda
  • Fördjupade utbildningar och information till arbetsgivaren inom exempelvis KAP-KL, och PA-KFS
  • Fördjupade utbildningar och information till anställda inom exempelvis KAP-KL, och PA-KFS
  • Utbildningar för förtroendevalda, PBF
  • Tvistelösningar, arbetsrätt och lönesättning
  • Pensionsrevision

 

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.