Offentlig sektor

Säkra har stor erfarenhet av att förmedla försäkringslösningar till kommuner, landsting och kommunala bolag. Säkra tillhör det fåtal aktörer som idag är godkända av samtliga försäkringsbolag som förmedlare av kommunspecifika försäkringslösningar.

Vår kompetens och lokala närvaro ger ett utvecklande samarbete där vi optimerar era försäkringslösningar och stärker er position som attraktiv arbetsgivare.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.