Artiklar

Årets försäkringsförmedlarbolag - liv

”Det oberoende förmedlarnätverket Säkra är en motvikt till de två dominerande aktörerna på marknaden. Under 2015 startade Säkra en pensionsstiftelse som gör det möjligt för mindre företag att göra pensionsavsättningar och återlåna inbetalda pensionsavsättningar om verksamheten går sämre. Det behövs eftersom en tredjedel av svenska småföretag saknar tjänstepension.”

…så lyder juryns motivering på Insurance Award 2016 där Säkra vann kategorin Årets försäkringsförmedlarbolag - liv.

Säkra tackar alla samarbetspartners och medarbetare som gjort detta möjligt och ser fram emot ett spännande 2016!


Om Insurance Awards

Insurance Awards delades 2016 ut för sjunde året i rad. Utmräkelsen lyfter fram de bästa prestationerna i försäkringsbranschen under det år som har gått och delas ut i kategorierna Årets livförsäkringsbolag, Årets skadeförsäkringsbolag, Årets försäkringsförmedlarbolag - liv, Årets försäkringsförmedlarbolag - sak, Årets innovation, Årets marknadsföringsinsats och Årets försäkringsprofil. Vinnarna utses av en jury med ledande företrädare för försäkringsbranschen. Huvudpartner till Insurance Awards 2016 är FörsäkringsGirot.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.