Säkra i Helsingborg, Kullagatan 8

Vi ingår i Säkra som är ett nationellt nätverk av professionella försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare vars mål är att omvandla kunskap till nytta för våra kunder vid upphandling av försäkringslösningar och kapitalplaceringar. Medarbetarna i Helsingborg har många års samlad erfarenhet av försäkring, pensionsstiftelser och kapitalförvaltning.

När du anlitar oss kan du känna dig säker på att vi alltid:

  • företräder dig som kund
  • har hög kompetens inom både försäkring och kapitalförvaltning


Säkra Helsingborg HB. Org.nr. 969746-4767
helsingborg@sakra.se

Kullagatan 8, 252 20 Helsingborg
Tel: 042-600 50 30

2 User(s):

Medarbetare  
Tina Hansson
Tina Hansson
  • Assistent Liv
042-600 50 30
...
Robert Johnsson
Robert Johnsson
  • Förmedlare Liv
  • Finansiell rådgivare
042-600 50 30
0760-16 62 04
...

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.