Pensionen är din lön som pensionär.

Säkra Pensionsplan är vår egen produkt
och förmedlas av alla livförmedlare
inom Säkra.


Är du Livassistent?

Ledig tjänst finns i Skellefteå/ Piteå

Läs mer

Se ditt samlade försäkringsskydd 24-7

Onlinetjänster för alla kunder

Läs mer

Är du Sakassistent?

Ledig tjänst finns i Varberg.

Läs mer