Pensionen är din lön som pensionär.

Säkra Pensionsplan är vår egen produkt
och förmedlas av alla livförmedlare
inom Säkra.


Välkommen!

Ta nästa steg i din karriär med Säkra.

Läs mer

Se ditt samlade försäkringsskydd 24-7

Onlinetjänster för alla kunder

Läs mer

Smart DNA

Modern stöldskydds- märkning från Säkra Safe.

Läs mer

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.

Säkra på Confy
© 2014 Säkra AB