Pensionen är din lön som pensionär.

Säkra Pensionsplan är vår egen produkt
och förmedlas av alla livförmedlare
inom Säkra.


Anslut ditt förmedlarbolag

Bli en del av vårt nätverk.

Läs mer

Se ditt samlade försäkringsskydd 24-7

Onlinetjänster för alla kunder

Läs mer

Är du Sakassistent?

Ledig tjänst finns i Varberg.

Läs mer